/De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

In elke organisatie hoort de werkplek een veilige omgeving te zijn. Daarbij draait het om lichamelijke veiligheid en psychische veiligheid. Maar helaas komt het voor dat de veiligheid op de werkvloer wordt geschaad door ongewenste omgangsvormen. Ongewenst gedrag op het werk valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurige) uitval. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een medewerker die zich geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd voelt. Het is aan te raden om een gekwalificeerde persoon in te schakelen die de werknemer in kwestie opvangt en begeleidt, in het geval dat een van je werknemers het slachtoffer wordt van ongewenst gedrag. Het is vervelend en kostbaar als een werknemer uitvalt door ongewenste omgangsvormen. 

Jij bent als werkgever immers verantwoordelijk voor het ziekteverzuim en de re-integratiekosten van de werknemer. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan veel gedoe en toestanden voorkomen. In dit blog geven we antwoord op de vraag: wat is een vertrouwenspersoon? Daarnaast belichten we de constructieve oplossingen waar deze persoon aan kan bijdragen. 

Wat doet de externe vertrouwenspersoon voor je medewerker en je organisatie? 

• Opvangen en begeleiden van de medewerker die het slachtoffer is van ongewenst gedrag;

• Zorgen voor een vertrouwelijke setting;  

• In samenwerking met de werknemer zoeken naar constructieve oplossingen; 

• Voorlichting geven over ongewenst gedrag op de werkvloer, zodat dit een bijdrage kan leveren aan het bespreekbaar maken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. 

Wat gebeurt er na de melding van ongewenst gedrag? 

De externe vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de werknemer in kwestie wordt opgevangen en begeleid, op het moment dat er een melding wordt gedaan van ongewenst gedrag. De gecertificeerde vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, helpt het slachtoffer in een gegarandeerd vertrouwelijke setting en heeft een gedegen opleiding gevolgd. Samen met de medewerker gaat die op zoek naar constructieve oplossingen. Daarbij speelt vooral de werknemer zelf een actieve rol en houdt die in alle gevallen de regie. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet bij wet verplicht, maar het is wel verstandig om te doen. Mede omdat je hiermee dubbele petten voorkomt, omdat jij verantwoordelijk bent voor medewerkers die zich (seksueel) geïntimideerd, gediscrimineerd of gepest voelen en zich daardoor onveilig voelen. Daarnaast is het wettelijk verplicht om risico’s zoals deze zoveel mogelijk tegen te gaan.

De medewerker die de melding doet beslist wat er met de klacht gebeurt. Dat is te allen tijde vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon brengt in kaart wat de werknemer met de melding duidelijk wil maken en onderzoekt wat nodig is om tot een oplossing te komen. Als de werkemer wenst dat er concrete stappen worden gezet, schuilt de oplossing vaak in het confronteren van de persoon die zich schuldig maakt aan het ongewenste gedrag. 

Persoonlijke en intensieve begeleiding  

Het is mogelijk om een externe vertrouwenspersoon in de arm te nemen via Xs2more. Precies zoals de naam al zegt, biedt Xs2more meer. Meer als er onder je werknemers sprake is van misstanden of ongewenste omgangsvormen. Maar ook op het gebied van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager. De medewerkers van Xs2more doen meer. Gedegen, vakkundig en snel. De expertise-onderzoeken zijn grondig en de begeleiding is persoonlijk en intensief.