/Het ambt van een deurwaarder

Het ambt van een deurwaarder

Voor mensen die een schuld hebben is een deurwaarder een nachtmerrie, maar voor bedrijven die al lang wachten op een grote som geld is de deurwaarder een uitkomst. In deze blog zal precies uitgelegd worden wat een deurwaarder is en welke bevoegdheden ze hebben.  

Wat is een deurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar die wettelijke bevoegdheid heeft om betaling te eisen. Dit zorgt ervoor dat schuldeisers het geld krijgen waarvan de rechter heeft besloten dat zij daar recht op hebben. De deurwaarder voert het recht uit. Daarom is het nooit oneerlijk als de deurwaarder geld afdwingt van iemand. Want als iemand door de rechtbank is veroordeeld tot betaling van een bedrag en dit weigert, zal de deurwaarder komen en beslag leggen op de het geld wat de veroordeelde op de bank heeft staan. Als dit niet afdoende is zal de deurwaarder beslag leggen op de goederen en die verkopen, om zo het verschuldigde bedrag terug te halen. 

 Een deurwaarder inschakelen 

De enige in Nederland dit in naam der wet geld mag afdwingen is de deurwaarder. Ga dus nooit het recht in eigen handen nemen en een betaling afdwingen. Dan zal er waarschijnlijk een gerechtelijke procedure tegen u worden gestart. Neem in plaats daarvoor contact op met Agin Otten. Dat is een incassobureau en deurwaarder tegelijk. Ze zullen dus eerst via niet-gerechtelijke manieren zoals een aanmaning proberen om het geld wat u toe komt terug te halen. Er is bij wet vastgelegd dat de kosten hiervan bij de schuldenaar verhaalt mogen worden. Als de wanbetaler nog steeds weigert te betalen is het goed om een gerechtelijke procedure tegen diegene aan te spannen. De rechter bepaalt hoeveel geld de wanbetaler schuldig is en voor welke datum het bedrag overgemaakt moet zijn. Het gereed maken van alle papieren voor de gerechtelijke procedure zal Agin Otten van u overnemen. Als zover in het incassoproces nog niet is betaald mag de deurwaarder worden ingeschakeld. Omdat Agin Otten ook deurwaarder zullen zij zeker uw geld terughalen.