/Netwerkzorg toepassen in jouw organisatie? Lees er alles over!
Netwerkzorg toepassen in jouw organisatie? Lees er alles over!

Netwerkzorg toepassen in jouw organisatie? Lees er alles over!

Het Nederlandse zorgstelsel staat al jaren onder grote druk. Daarom worden er steeds weer nieuwe, innovatieve ideeën bedacht om het zorgsysteem te verbeteren. Eén daarvan is netwerkzorg, een manier van samenwerking tussen verschillende zorgverleners om de zorg te verbeteren. Als je netwerkzorg in jouw bedrijf wilt toepassen, kun je er lezingen er workshops voor volgen via www.essenburgh.com. Wil je weten wat netwerkzorg precies inhoudt? Dat lees je in dit artikel.

Wat is netwerkzorg?

Bij netwerkzorg wordt er intensief samengewerkt met een groep zorgaanbieders met als voornaamste doel de gezondheidsuitkomsten van de bevolking – of een gedeelte daarvan – te verbeteren. Deze zorgaanbieders dragen hierbij gezamenlijk risico. Er wordt niet alleen intensief samengewerkt tussen de verschillende gezondheidsorganisaties, maar ook tussen de zorgverleners onderling en zelfs tussen de zorgverleners en de patiënt. Aan de hand van verschillende modellen en analyses worden complexe sociale netwerken ontcijferd. Hieruit wordt de samenwerking geanalyseerd en wordt er gekeken naar verbeterpunten.

Waarom is die samenwerking zo belangrijk?

Een goede samenwerking tussen verschillende zorginstellingen en zorgverleners is belangrijk, aangezien je de hele keten van zorg, welzijn en preventie niet in je eentje kunt organiseren. Hier moeten veel partijen bij betrokken worden, alleen dan kan er een grote verandering in het zorgstelsel plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat er een goed een groot netwerk wordt opgezet. De deelnemers van deze samenwerking zijn onder andere eerstelijns zorgprofessionals, welzijnsorganisaties en medisch specialisten.

De lezingen en workshops

Tijdens de lezingen en workshops leer je alle theoretische informatie over netwerkzorg. Maar je wordt ook geholpen om de opgedane kennis in praktijk te brengen. Je krijgt praktijkgerichte opdrachten en persoonlijke coaching en advies. Je leert dus alle kneepjes van het vak, zodat jouw collega’s en jij na de workshop meteen deel kunt nemen aan de netwerkzorg. Dit is niet alleen efficiënt voor je eigen zorginstelling, maar vooral ook voor het Nederlandse zorgsysteem in het algemeen.