/Waarom steeds meer mensen in 2020 plantaardig eten

Waarom steeds meer mensen in 2020 plantaardig eten

We horen en zien steeds meer vegan producten en mensen die een veganistische lifestyle handhaven. Maar waarom nu eigenlijk precies? Waarom zouden mensen ervoor kiezen om geen vlees en zuivel te eten. Oftwel, elk dierlijk product uit hun leven te bannen?

Tegen dierenmishandeling

Veganisten zijn tegen dierenmishandeling. Door plantaardige te eten en producten zoals leer, wol, zijde en op dieren geteste cosmetica te vermijden. Veganisten onthouden zich ook van activiteiten waarbij dieren worden geëxploiteerd, zoals paardenrennen, circusvoorstellingen en dierentuinen.

Ben je een niet-veganist die berouw heeft over het eten van dieren? Ben je erover na aan het denken om geen vlees en zuivelproducten meer te eten en alleen maar vegan producten te gebruiken? De redenen om in 2020 een plantaardig dieet aan te nemen zijn talrijk en gevarieerd, variërend van ethische en milieuaspecten tot gezondheids- en economische overwegingen.

Redenen om een veganistisch dieet aan te nemen

Dierenleed

De eerste reden om veganist te worden, is ethisch. In de jaren 2010 bevestigde steeds meer onderzoek dat landbouwhuisdieren gevoelige en sociale wezens zijn met verschillende persoonlijkheden. Varkens nemen de tijd waar, drachtige koeien kunnen beter omgaan met uitdagende situaties als ze pennen hebben, en kippen kunnen hun sociale status afleiden door naar andere kippen te kijken. Alle soorten dieren, inclusief vissen en schaaldieren, kunnen pijn voelen. Door een deel van de anatomie van een dier om te zetten in voedsel voor menselijke consumptie, lijdt het dier onmiskenbaar. Vooral in een economisch systeem dat een steeds hogere productiviteit vereist, verdragen landbouwhuisdieren een kortstondig bestaan, vol met ziekten en overbevolking, waarbij lichamelijke verminking, fysieke beperking en menselijk misbruik buitengewoon vaak voorkomen.

Boerderijdieren lijden, en niet alleen op de plaatsen waar ze worden gehouden. Tijdens hun transport naar de slacht, in treinen, vrachtwagens of schepen, ondergaan boerderijdieren dagen van overvolle en onhygiënische omstandigheden zonder voedsel, rust of water. Tijdens de hittegolven van eind 2010 werden dieren geconfronteerd met de extra last van aanhoudende recordtemperaturen, waarbij miljoenen dood op hun bestemming aankwamen. Verhoogde omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat meer dieren sterven bij stalbranden. Veel gekweekte diersoorten zijn, om hun economisch potentieel te maximaliseren, de afgelopen decennia zodanig gefokt dat ze lichamelijk niet meer functioneren. Fokzeugen, vrouwelijke varkens die selectief zijn gefokt om zo min mogelijk lichaamsvet te dragen, sterven vaak voortijdig omdat hun lichaam niet in staat is om jaarlijks gemiddeld 23,5 biggen te baren. Sommige vleeskoeien worden gedwongen om routinematig te bevallen door middel van een keizersnede omdat ze een spiermutatie dragen die hun slachtgewicht maximaliseert, maar de mogelijkheid van vaginale geboorten uitsluit. Veel kippen groeien zo snel dat ze niet meer kunnen lopen.

Gezondheid

De veehouderij brengt aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee, waardoor gezondheid – die van jouzelf en die van de boerderijdieren – de tweede reden is om veganist te worden. Van de onhygiënische omstandigheden in de veeteelt is bekend dat ze de verspreiding van E. coli, salmonella en andere ziekten veroorzaken. Het uitgebreide gebruik van antibiotica in de bio-industrie, zelfs bij gezonde dieren, verhoogt het risico op antimicrobiële resistentie.

De consumeerbare producten van de veehouderij – vlees, zeevruchten, melk en eieren – brengen ook de menselijke gezondheid in gevaar. Vleesconsumptie wordt geassocieerd met hartaandoeningen, hoog cholesterol en gastro-intestinale kankers. Zeevruchten bevatten volgens een nieuwe studie toenemende hoeveelheden kwik als gevolg van overbevissing en klimaatverandering. Melkconsumptie is in verband gebracht met huidaandoeningen zoals acne en is ongeschikt voor 5,4 miljard mensen.

Veganisme is een zeer effectief en noodzakelijk, omdat het klimaatverandering en de uitbuiting van dieren tegelijkertijd aanpakt. Wordt veganistisch voor je gezondheid, de planeet en een meer medelevende wereld voor alle levende wezens.