/Wat is het voordeel van bosgecompenseerd gas?

Wat is het voordeel van bosgecompenseerd gas?

Iedereen heeft energie nodig om iets te laten werken. Een belangrijke vorm van energie is elektriciteit. In Nederland wordt veel elektriciteit verbruikt. We verbruiken meer fossiele brandstof dan dat erbij komt. Gelukkig wordt er steeds meer duurzaam geproduceerd, maar er wordt nog steeds te veel fossiele brandstof gebruikt. Maar wat is duurzame energie precies en waarom zou je hiervoor kiezen?

Waarom kiezen voor duurzame energie?

Hoe meer we hernieuwbare energie gebruiken, hoe minder we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen, zoals aardgas, zijn uitgeput en schaden het milieu. Duurzame of groene energie wordt opgewekt door energiebronnen die niet schadelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan wind, zon, water of biomassa. De transitie naar duurzame energie is nodig om in de toekomst energie te kunnen gebruiken. Hierdoor zorgen we voor een schonere wereld en kunnen we de nieuwe generatie een goede toekomst bieden.

Duurzame energie: van opwekking tot gebruik

Om duurzame energie te produceren, heb je energieproducenten nodig. Deze energieproducenten wekken groene stroom op, bijvoorbeeld via zonneparken of windparken. Naast energieproducenten spelen netbeheerders ook een rol, voordat je thuis elektriciteit kunt gebruiken. Netbeheerders halen energie op bij energieproducenten en geven deze door aan de gebruiker. U kunt alleen energie kopen bij een energieleverancier. De netbeheerders werken als een soort tussenpersoon tussen de leverancier en de klant. Energieleveranciers kopen elektriciteit in bij een energieproducent en de netbeheerder levert deze aan de consument. U betaalt alleen de energieleverancier voor de aankoop van energie. De energieleverancier betaalt dan voor de energieproducent.

Bosgecompenseerd gas

Het gebruik van fossiele brandstoffen zal de komende tijd nog niet weggaan. Er wordt namelijk nog niet voldoende groene energie geproduceerd om iedereen in Nederland hiervan te voorzien. Daarom kiezen veel energieleveranciers voor de tussenvorm: Bosgecompenseerd gas, wordt ook wel CO2-neutraal gas genoemd, dit houdt in dat het gebruik van aardgas wordt gecompenseerd. Dit wordt gedaan door het planten van bomen. Bomen gebruiken CO2 en produceren hiermee zuurstof, zo wordt het gasverbruik geneutraliseerd en daardoor heeft het gasverbruik geen nadelige invloed op het klimaat. Bos gecompenseerd gas is dus niet een geproduceerd gas maar een manier om de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen te compenseren door het plaatsen van bomen.