/Zaken regelen voor later.
Zaken regelen voor later

Zaken regelen voor later.

Een afscheidsplechtigheid is voor vrienden en nabestaanden het moment om afscheid te nemen. De invulling van een crematie heeft wel een prijskaartje. Hoe meer je afwijkt van de norm, des de duurder dat de het wordt. De kosten van een crematie zijn gemiddeld €6.000,-.

Bij een overlijdensrisicoverzekering, ofwel levensverzekering verzeker je jezelf tegen de kosten van het overlijden. De nabestaanden ontvangen een vooraf afgesproken bedrag in het geval van overlijden. Echter zijn er wel verschillende soorten verzekeringen. Deze worden nu opgesomd.

De varianten

Gelijkblijvend: gedurende de looptijd van de verzekering, ben je verzekerd voor een vast bedrag. Het bedrag wat wordt uitgekeerd, in geval van overlijden blijft dus hetzelfde.

Lineair dalend: het bedrag dat wordt uitgekeerd, in geval van overlijden daalt ieder jaar gelijkwaardig omlaag.

Annuitar dalend: tijdens de gedurende looptijd daalt het uit te keren bedrag. Het verschil met de lineaire dalende verzekering is, dat je bij annuitar dalende verzekering zelf het percentage mag kiezen. Het bedrag daalt dan niet ieder jaar met hetzelfde bedrag.

Aandachtspunt:
Let op de looptijd van deze verzekering. Wanneer je jezelf wilt verzekeren, is het belangrijk om vooraf te informeren over de looptijd ervan. Er is namelijk een maximale looptijd geldig. Uitkeringen worden alleen tijdens deze looptijd vergoed. Na deze looptijd wordt er niets meer uitgekeerd!

En voordat je een overlijdensrisicoverzekering kan afsluiten, wordt het risico door de verzekeraar ingeschat. Het kan dus voorkomen dat er wordt gevraagd om een aantal gezondheidsvragen te beantwoorden. Als het om een hoger bedrag gaat is er wel een medische keuring nodig. Uiteraard verschilt het per verzekeraar waar die grens ligt.

Wist je dat?
Vanaf 18 jaar of ouder je zelf een eigen levensverzekering kan afsluiten. Echter zijn veel kinderen met hun ouders meeverzekerd tot 25 jaar. Daarna is het verstandig om zelf een verzekering af te sluiten.