/Ziekteverzuim bekorten met verzuimbegeleiding van een gedegen arbodienst

Ziekteverzuim bekorten met verzuimbegeleiding van een gedegen arbodienst

Wie aan het hoofd van een onderneming  staat of ondernemer is, wil zoveel mogelijk tijd besteden aan het leidinggeven of ondernemen. Vroeg of laat krijgt iedere werkgever helaas ook te maken met allerlei bijkomende zaken zoals ziekteverzuim. Werkgevers in Nederland zijn wettelijk verplicht om medewerkers die ziek zijn, te laten begeleiden door een arbodienst of bedrijfsarts. Een van die partijen maakt een probleemanalyse bij een verzuim dat zes weken duurt. In deze analyse worden de oorzaak van het ziekteverzuim en de mogelijkheden tot herstel vastgelegd. Daarnaast dient de zieke medewerker hierin aan te geven wanneer die verwacht weer aan het werk te kunnen. Werkgevers mogen zelf beslissen hoe zij met verzuim omgaan. Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding van goede kwaliteit kunnen hierbij van grote waarde zijn. 

Dit artikel behandelt de vraag: wat doet de arbodienst en wat doet de bedrijfsarts? Ook wordt belicht hoe de verzuimbegeleiding kan helpen om zieke werknemers gezond en vlot te laten re-integreren, zodat de duur van het ziekteverzuim wordt bekort. 

Gedegen verzuimbeleid

Een goed beleid omtrent verzuim vormt de basis van verzuimpreventie. In een verzuimbeleid staat omschreven welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen en hoe de werknemers omgaat met verzuim. Deze basis is cruciaal om zieke werknemers op de juiste manier te begeleiden en ook bij het voorkomen van verzuim. Een verzuimbeleid dat medewerkers stimuleert om proactief aan de slag te gaan met herstel, bevordert een vlotte re-integratie. Daarnaast wordt de verzuimbegeleiding vastgelegd in dit beleid. Indien een werknemer langdurig uitvalt, kan er snel en adequaat worden gehandeld met als voordeel dat het verzuim vaak beperkt blijft. 

Gezondheidsrisico’s in kaart brengen 

Het is ook mogelijk om een preventief medisch onderzoek (PMO) te laten uitvoeren door een arbodienst, als onderdeel van het verzuimbeleid. Onder de noemer van preventief medisch onderzoek valt een verzameling van methoden die gebruikt worden om de gezondheid van medewerkers preventief te onderzoeken en te bevorderen. Bij het onderzoek wordt bij elke individuele medewerker gekeken welke gezondheidsrisico’s ze lopen en hoe die het beste kunnen worden voorkomen. Een preventief medisch onderzoek is dus een nuttig instrument om de gezondheid van medewerkers te bewaken. Op die manier wordt voorkomen dat zich sluimerende gezondheidsklachten ontwikkelen en er uiteindelijk verzuim ontstaat. Zoals gezegd, kunnen werkgevers zelf kiezen hoe zij aan de verplichting van de Arbowet voldoen. 

Daarbij is het belangrijk zij hun medewerkers periodiek een onderzoek aanbieden. Voor werknemers is deelname aan een PMO niet verplicht. In tegenstelling tot het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) dat gezondheidsklachten in kaart brengt die direct zijn gerelateerd aan het werk.