/Welke e-liquid past bij mijn e-sigaret?

Welke e-liquid past bij mijn e-sigaret?

Belangrijk om te weten is dat niet alle soorten e-liquids in elke e-sigaret gebruikt kunnen worden. We moeten daarin eigenlijk een onderscheid maken in de soorten e-sigaretten en om het niet heel moeilijk te maken, zouden we ze in twee groepen kunnen opsplitsen:

1. E-sigaretten die gebruik maken van coils lager dan 1.0 Ohm (ook wel Sub Ohm genoemd).

2. E-sigaretten die gebruik maken van coils hoger dan 1.0 Ohm.

Welk soort e-liquid?

Om dan te bepalen welke e-liquid in welke van de twee soorten e-sigaretten kan, moeten we de e-liquids natuurlijk ook verdelen in groepen. En om het wederom makkelijk te houden, is het handig als we ook deze in twee groepen opsplitsen:

1. E-liquids met een verhouding van 0% PG tot en met 50% PG (kenmerken van deze e-liquids zijn veel damp en zijn wat zachter voor je keel).

2. E-liquids met een verhouding van 50% PG tot en met 100% PG (kenmerken van deze e-liquids zijn veel smaak en wat ruwer voor je keel, ook wel throathit genoemd).

Wat hoort bij wat?

Nu we hebben bepaald dat er twee verschillende soorten e-sigaretten en e-liquids zijn, wil je natuurlijk weten wat bij elkaar hoort. Hieronder de opsomming:

1. E-sigaretten die gebruik maken van coils lager dan 1.0 Ohm (Sub Ohm), kunnen goed samen met E-liquids met een verhouding van 0% PG tot en met 50% PG.

2. E-sigaretten die gebruik maken van coils hoger dan 1.0 Ohm, kunnen goed samen met E-liquids met een verhouding van 50% PG tot en met 100% PG.

Wat is Ohm nou eigenlijk?


In het geval van een coil is de Ohm-waarde kortgezegd de weerstand die een coil biedt. Hoe lager de weerstand, hoe gemakkelijk de stroom er doorheen vloeit (en er daarom meestal ook meer power nodig is om de coil te laten gloeien). Sub Ohm coils (die met een lage weerstand) geven meestal ook wat meer damp af, omdat er meer vloeistof in 1 x wordt verdampt. De Ohm waarde wordt altijd op de coil zelf of bij het product vermeld.

Wat is PG nou eigenlijk?

Dat is een van de basisstoffen van een e-liquid. De andere basisstof is VG. Bij een e-liquid staat daarom altijd aangegeven uit welke verhouding PG en VG hij bestaat, omdat PG en VG zo ieder zijn eigenschappen heeft en de stof dus bepalend is voor welke e-sigaret de e-liquid geschikt is.